Členské příspěvky 2024

100,00 

Zaplacením členského příspěvku vás opravňuje se účastnit valné hromady spolku Beskydského leteckého klubu, ovlivňovat jeho zaměření a činnost a především vám umožňuje dobrovolničit pro širokou padáčkářkou veřejnost s aktivitami, které nakonec stejně nejsou nikým oceněny, ba naopak :).

Kategorie: